Masterhead

Thank you for visiting corte-madera.gate2bay.com. Fill in the form below:

Name/Corp.:

E-mail:

Subject:

Message:

Revidert nasjonalbudsjett: styrking av belønningsmidler for kollektivtrafikk og sykkel, 10 millioner ekstra til Hydrogen-satsing

Publisert 11. jun.

05.06.2014 Venstre er enige med KrF, Høyre og Frp om en helhetlig avtale om Revidert nasjonalbudsjett for 2014. Venstre har skjerpet klima- og miljøprofilen og styrket kollektivtrafikken og satsing på sykkel sier Stortingsrepresentant Abid Raja. Styrkingen av Transnova er et svært viktig signal om økt statlig engasjement for hydrogen i transportsektoren sier Akershus Venstres Solveig Schytz.

– Venstre har fått til et riktig løft i riktig retning. Sammen med storsatsingen på jernbane i budsjettavtalen i høst så er det tydelig at transportsektoren er en vinner i budsjettet når Venstre er med å forhandle, ser Abid Q. Raja.

Belønningsordning for kollektivtransport og Sykkel.

For miljøet i byene og den norske klimapolitikken er det viktig at reiser i og rundt de store byene for det meste skjer kollektivt.

– Venstre har fått gjennomslag for å styrke belønningsordningen med 65 millioner kroner.

Nå må byene argumentere med departementet slik at dette kommer til de beste prosjektene, og er med på å styrke kollektivsatsingen i år, sier Abid Raja.

-Ved budsjettet i høst fikk vi gjennomslag for en belønningsordning for kommuner som satser på sykkelveier.

Allerede nå får vi 10 millioner kroner til å igangsette ordningen allerede nå.

Sykkel er viktig for folkehelse, miljø og klima.

Derfor må vi legge til rette for sykkel i hele landet, fortsetter Abid Q.

Hittil er det Akershus og Oslo som har gått foran og dratt lasset både politisk og økonomisk, og som har hatt de største ambisjonene når det gjelder satsing på hydrogen i transportsektoren.

At det nå kommer en styrking av Transnova i revidert nasjonalbudsjett som er øremerket Hydrogen-satsing er svært gode nyheter.

Det er et utrolig viktig signal om et økt statlig engasjement for å bygge hydrogenstasjoner og legge til rette for bruk av hydrogen i stransportsektoren i Norge sier Venstres gruppeleder og leder av hovedutvalg for plan næring og miljø i Akershus, Solveig Schytz.

Hoveddelen av klimagassutslippene i Oslo og Akershus kommer fra transportsektoren.

Hvis vi skal nå målene om å halvere klimautslipp innen 2030 så må vi være ambisiøse spesielt innenfor transportsektoren.

– Vi jobber systematisk og samtidig med både å minske transportbehovet, styrke kollektivtilbudet og å få flest mulig til å velge nullutslippskjøretøy sier Schytz.

Siden 2007 har kollektivtrafikken i Akershus økt med 42%, og 31% i Oslo, mens befolknignsveksten i samme periode har vært på 12%.

Samtidig satses det stort på tilrettelegging for nullutslippskøretøy.

Akershus og Oslo har verdens største tetthet av elbiler, og Norge er eneste land i verden med et fungerende marked for rene elbiler.

Det legges merke til internasjonalt.

Akershus og Oslo tar imidlertid mål av seg til å være det første markedet også for en annen mullutslippsteknologi, nemlig hydrogenbiler.

– Vi skal legge til rette for en tidlig innfasing av hydrogen som drivstoff.

Både i kollektivtrafikk, næringstransport og privatbiler.

Vi skal også sørge for at den prekomersielle fasen, før markedet skyter fart og blir så kort som mulig understreker Solveig Schytz.

I dag finnes 5 fyllestasjoner for hydrogenbiler på østlandet samt en for buss.

Det går 5 hydrogenbusser i rute i Oslo og Akershus, og det det kjører en testflåte på 20 biler i regionen.

Med det er regionen allerede i front i Europa.

Akershus og Oslo har sammen laget en hydrogenstrategi som viser hvordan denne regionen kan være blant de første markedene i verden også for hydrogenbiler.

Allerede ei 2015 kommer flere bilprodusenter med masseproduserte hydrogenbiler i markedet.

Akershus fylkeskommune vedtok strategien i mars i år.

Nå vedtas den også i Oslo kommune.

– At vi har utarbeidet denne strategien sammen gjør den til en sterk regional strategi.

Et sterkere statlig engasjement er helt nødvendig, og vi jobber også sammen med andre europeiske storbyregioner for å nå målene som er satt avslutter Solveig Schytz.

Les artikkel fra Budstikka HER.


Les mer hos
Venstre

google-468x60a

Share This Post

DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS

selfad-writeart-b